Danışmanlık Birimi

 
Muhasebe Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

TDHP göre Kıdem tazminatı ayrılması yapılması halinde 372 hesap kullanılır.Ancak Ayrılan ve giderleştirilen Kıdem tazminatı karşılığı KKEG olark kayıtlara işlenir.Vergi uygulamalarında Kıdem tazminatı FİİLEN ödenmesi halinde giderleştirilir.

Gider kaydı yapılmayacağı görüşündeyiz.KKEG

Böyle bir taslak yok Asılsız haberlere itibar etmeyiniz. Mevzuattaki değişiklikler günlük olarak WEB sitemizde yayımlanır.

İşletmenin üstlendiği yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetlerinin izlendiği hesaptır. Bu hesap 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 hesap kodlarında da izlenebilir. İşleyişi: Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri hesaplarının işleyişinde artış meydana geldiğinde hesabın borç tarafına, azalış meydana geldiğinde hesabın alacak tarafına kayıt yapılır. İşletmelerin üstlendiği inşaat ve onarımlarla ilgili olan ve 740 Hizmet Üretim Maliyeti hesabında izlenen maliyetler dönem sonlarında 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabının alacağına karşılık, 170 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesaplarının borcuna kayıt yapılır. Bu hesaplarda oluşan direkt maliyet kabul yapıldığında 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabına aktarılırlar.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.