Danışmanlık Birimi

 
Gelir Vergisi Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Eurobondların itfası sırasında oluşan kur farkları gelir sayılmadığından sadece elde edilen kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. 2018 yılında elde edilen faiz gelirinin 34.000 TL. aşması durumunda tamamı gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. 34.000 TL'lik gelirin hesabında elde edilen faiz gelirinin yanı sıra 193 sayılı kanunun 86/1-c maddesinde belirtilen gelirlerinde dikkate alınması gerekmektedir.

DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, MAKBUZU TEDAVİ ETTİĞİ GERÇEK KİŞİYE DÜZENLER.ŞİRKET UNVANINA MAKBUZ DÜZENLENMEZ.ANCAK ÇALIŞANIN İŞ YERİ ADRESİ MAKBUZA YAZILABİLİR.

İşletme defterinde maliyet hesaplaması yapılamaz. Gelirler ve giderler tanımlaması vardır. İlgili yerlere kayıt yapılır.Maliyet hesaplaması nasıl yapılacak ?

Aracı işte kullanacağınız dilekçe ile VD bildirmeniz halinde giderleri yazabilirsiniz.Defter beyan sistemindeki kılavuzu inceleyerek aracı kayıt yapabilirsiniz.

Huzur hakkı da ÜCRET dir. (GVK md.61) Ücretlerin beyanı GVK 86. maddede belirtilen koşullara göre yapılır. Örnekli açıklama içini GİB web sayfasındaki Ücret gelirleri rehberini inceleyiniz. http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2019_ucret.pdf

Arabuluculuk sistemi ile yapılan ödemelerde ayrıntı olmaması halinde nelerin vergiye tabi nelerin vergiye tabi olmadığı belirsizliği için yorum yapamıyoruz Anacak önerimiz öncelik ile Kıdem tazminatı bölümü için vergisiz sadece DV hesaplaması yapılması kalan kısmı ise vergiye tabi tutulması yönündedir.Beyan işlemi ödemenin yapıldığı tarih olur.

22/12/2018 Tarihinde vefat eden kişinin yıllık GV beyannamesi 4 ay içinde verilir Son gün 22/04/2018 dir.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.