Danışmanlık Birimi

 
Harçlar Kanunu Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

7061 Sayılı ‘Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 5.12.2017 Tarih ve 30261 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmıştır. Bu Kanunun 32 Maddesi ile, 492 sayılı Kanuna bağlı (8) sayılı Tarifenin “XII- Transfer fiyatlandırması ile ilgili yöntem belirleme anlaşması harçları:” başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Bakanlar Kurulu Kararının YÜRÜRLÜK Tarihi 05/05/2018 dir. BKK nın tarihinin 30/04/2018 olması önemli değilidir.Söz konusu kararı sonunu da belirtilen YÜRÜRLÜK tarihi geçerlidir.Düşündüğünüz gibi bir işlem ve iade olmaz.

Yapılan kiralama için yapılan ödeme ÜCRET değildir. Yazılı Kira sözleşmesi yapılmış ise Brüt tutar üzerinden binde 9,48 oranında DV hesaplanır ,DV beyan edilir ve VD ödenir.

Harçlarla ilgili olan vergi dairesine müracaat ediniz.dilekçe ile değeri artıp harcı ödeyebilirsiniz.

492 sayılı Harçlar Kanununun 57. maddesinde tapu ve kadastro işlemlerinden bu Kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanların, tapu ve kadastro harçlarına tabi olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı Kanun'un 123. maddesi ile de; Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir, bölünme ve nev'i değişiklikleri nedeniyle yapılacak işlemler ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri, bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harçlardan müstesna tutulduğu hükmüne yer verilmiştir. Bu hükümler çerçevesinde; ortaklar tarafından şirkete ayni sermaye olarak konulan taşınmazların şirket adına tapuda yapılacak tescil işlemi tapu harcından müstesnadır.

G.menkulün alım satımında ödenmesi gereken HARÇ' ın eksik ödenmesi halinde Vergi Dairesi 5 yıl içinde Tarhiyat yapması gerekir.


8)  merhabalar, daha önce cevapladığınız alttaki soruma istinaden bilgi ve yardımlarınızı tekrar rica ediyorum; ödenmesi gereken harç hangi kuruma ödenecek ? ve işlemin tapu kısmında yapmamız gereken bır durumumuz varmı? şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. oru: merhabalar, az önce yönelttiğim sorumu cevapladığınız için çok teşekkür ederim. Cevap altta, sadece yanlış anlama olmuş ; arsa herhangi bir bilançoya kayıtlı değil, sadece adına kayıtlı tapusu var. Bu bilgiye göre tekrar yanıtlayabilirmisiniz rica etsem. Soru: merhabalar, şahıs firmasına sahip Mukellefım, 4 yıl once satın aldıgı arsayı fırmasının aktıfıne kaydetmemiş, Hisse devri ile sahıbı olacagı LTD. ŞTİ. aracılığı ıle bu arsaya bina inşa edip, satmak ıstıyor, Danışmak ıstedıgım, bu adına tapu sahıbı oldugu arsaı devralacagı Ltd. Şti., aktıfıne nasıl alabılır ? yolları ve masrafları ne olabılır ? yardımlarınızı rica ederim, teşekkur ederım. Cevap:Sayın, Bahsettiğiniz kişinin bilançosunda kayıtlı arsayı LTD.şirkete satması halinde Düzenlenecek faturada % 18 KDV hesaplanacaktır.Limited şirket bu faturayı kayıtlarına 250 hesaba alacak ve inşaatı yapacaktır.Bu arsa satışı için alıcı da satıcıda ayrı ayrı binde 20 harç ödeyecektir.Ödenen harç giderleştirillir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Cevap:Sayın, Bahsettiğiniz kişi arsayı LTD.şirkete satması halinde Şirket KDV siz stopajsız Gider pusulası düzenleyecektir.Limited şirket bu gider pusulasını kayıtlarına 250 hesaba alacak ve inşaatı yapacaktır.Bu arsa satışı için alıcı da satıcıda ayrı ayrı binde 20 harç ödeyecektir.Şirket kendisine at olan harcı giderleştirillir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi
(27.11.2015 16:21)

Tapu harçları ziraat bankasına alıcı ve satıcı ayrı ayrı öder.

Elektrik üretim lisansına sahip firmalarca her yıl kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilecek harç bildirimi ile bir önceki yılda elektrik üretim faaliyetinden elde edilmiş olan gayrisafi iş hasılatının bildirilerek, bu değer üzerinden hesaplanacak elektrik üretim lisans harcının mayıs ayı içerisinde ödenecektir.

Sayın Koçak, Satış vaadi sözleşmesi;sözleşmeye konu olan G.menkulün bir başkasına satılamayacağına ilişkindir. Kat irtifakı: Bir G.menküldeki bağımsız bölümlerin kimler adına tescil edileceğini gösteren belge olup ,cinsi arsadır. Kat mülkiyeti ise: Bütün harçları ödenmiş iskanı alınmış tapuda sahibi adına tescillenmiş tapu belgesidir. Bahsetmiş olduğunuz kat irtifakı için ödenecek harç; Arsanın Emlak vergi değerinden az olmamak üzere taraflarca belirlenen tutar üzerinden hesaplanır. Danışma Birimi

Sayın Mancak, İnşaat sonrası kalan arsa olarak nitelendirdiğiniz arsanın ayrı bir tapusu varsa yapılacak devir işlemi için Değer artış kazancı hesaplanmaz. Ancak yukarıda bahsettiğimiz arsa 2010 yılında ayrı bir tapuya dönüştürülürse ve devir veya satışından elde edilen kazanç değer artış kazancı olacaktır. 5035 sayılı Kanunun 31 inci maddesi ile 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinin son fıkrasında yapılan değişiklik sizin olayınızla ilgisi yoktur yapacağınız işlem tapu harcına tabi olacaktır. Danışma Birimi

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.