Danışmanlık Birimi

 
Vergi Usul Kanunu Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Konu ile ilgili olarak web sayfasındaki PTT duyurusunu inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09012019_elektronik_tebligata_iliskin_ptt_duyurusu.pdf

Elbette yapılır.Ek tasdik VUK 221/4. maddesinde belirtilen hallerde yapılır.

İŞLETME DEFTERİ TURANLAR E-ARŞİV FATURA KULLANMAZ. E FATURA KULLANAN VE YILLIK BRÜT SATIŞI 5 MİLYON OLAN BİLANÇO ESASINDAKİ MÜKELLEFLER E ARŞİV FATURA KULLANIR.

Muhtasar beyanname dışındaki beyannameler işlem olması halinde verili. BOŞ beyanname verilmez. Muhtasar beyanname için Önceden VD bilgi vermek suretiyle beyanname boşta olsa verilmez.Şart bilgi vermektir.

Konu ile ilgili web sayfamızdaki duyurumuzu inceleyiniz. Bu duyurudan başka yayımlanan mevzuat olmadığı için başka bir bilgiye sahip değiliz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09012019_elektronik_tebligata_iliskin_ptt_duyurusu.pdf

Konu ile ilgili web sayfamızdaki duyurumuzu inceleyiniz. Bu duyurudan başka yayımlanan mevzuat olmadığı için başka bir bilgiye sahip değiliz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09012019_elektronik_tebligata_iliskin_ptt_duyurusu.pdf

Konu ile ilgili web sayfamızdaki duyurumuzu inceleyiniz. Bu duyurudan başka yayımllanan mevzuat olmadığı için başka bir bilgiye sahip değiliz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09012019_elektronik_tebligata_iliskin_ptt_duyurusu.pdf


19)  Sayın Yetkili ; UETS (ULUSAL ELEKTRONİK TEBLİGAT SİSTEMİ) başvurusunu kimler nasıl yapacaktır. Bu durumda şirketler hiçbir harekette bulunmayacak PTT bu başvuracak kurumları ve diğer bütün bilgileri,bu kurumların bağlı olduğu birlik,bakanlık veya diğer kurumlardan toplu olarak kendisi mi isteyecek acaba, Bizim mükellefler adına herhangibir işlem yapmamız gerekiyormu ?. Gerekiyorsa nereye nasıl başvuru yapılacak ? Çok teşekkür ederim.İyi günler Temenni ederim. PTT UETS SİSTEMİ KURUMSAL BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLADIĞIMIZDA AŞAĞIDAKİ İFADE YERALMAKTADIR; Kurumsal Ön Başvuru Hakkında Bilgilendirme 15 Mart 2018 tarih ve 30361 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İcra ve İflas Knunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” kapsamında 7201 sayılı kanuna eklenen geçici madde (7101 sayılı kanunun 50.maddesi) doğrultusunda Elektronik Tebligat adreslerinin verilmesi için Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, elektronik tebligat adreslerini oluşturmak amacıyla ihtiyaç duyduğu tüm bilgi ve belgeleri; İlgili kamu kurum veya kuruluşundan, Mahallî idareler bakımından İçişleri Bakanlığından, İlgili kamu iktisadi teşebbüsünden, İlgili kamuya ait ortaklıktan, Şirketler ve kooperatifler bakımından Gümrük ve Ticaret Bakanlığından, İlgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu veya üst kuruluşundan, Türkiye Noterler Birliğinden, Türkiye Barolar Birliğinden, İster hükmü getirilmiştir. Bu nedenle tüzel kişiliklere oluşturulan adreslere ilişkin bilgiler tüzel kişiliğin bağlı bulunduğu Kurum, Kuruluş veya Birlik'ten talep edilir. Online başvuru ve PTT Merkezlerine başvuru yapılamaz. Bu durumda şirketler hiçbir harekette bulunmayacak ptt bu başvuracak kurumları ve diğer bütün bilgileri,bu kurumların bağlı olduğu birlik,bakanlık veya diğer kurumlardan toplu olarak kendisi mi isteyecek acaba, Bizim mükellefler adına herhangibir işlem yapmamız gerekiyormu ?. Çok teşekkür ederim.İyi günler Temenni ederim.
(17.01.2019 11:11)

Web sayfasında yayımladığımız bilgi dışında ilave bilgiye sahip değiliz.

1994 yılından beri Fiili durumda uygulaması olmayan bir tanımlama Şirketlerin Bordrolarında meslek mensubu varsa şirket adına şifre alınır diğer hallerde mutlaka beyannameler meslek mensubu ile yapılacak aracılık ve sorumluluk sözleşmesi ile beyanname ve bildirimler gönderilir.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.