Danışmanlık Birimi

 
Diğer Vergi Mevzuatlarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

VERASET İLAMI ÖLÜM TARİHİNDEN 1 HAFTA SONRA NOTERLERDEN ALINABİLİR.VERASET İLAMI OLMADAN BEYANNAME VERİLMEZ.BEYANNAME ÖLENİN İKAMETGAHININ OLDUĞU YERDEKİ HARÇLAR VE VERASET VD VERİLİR.YETKİLİ VD İÇİN İSTANBUL VD BŞK.WEB SİTESİNİ İNCELEYİNİZ.

Sadece taşıt kiralama faaliyeti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla kiraya verdikleri binek otomobillere ait MTV’nin gider olarak dikkate alınması mümkün olup, bunun dışındaki binek oto MTV’leri, kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır. MTV Md.14

6802 Sayılı GİDER VERGİLERİ KANUNU Madde 30 – Banka ve sigorta muameleleri vergisini banka ve bankerlerle sigorta şirketleri öder. Sigorta aracıları tarafından yapılan sigorta işlemlerinde de verginin mükellefi sigorta şirketleridir.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu'nun 16. maddesinin son fıkrasında, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin %20 oranında vergilendirileceği ve ikramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değerinin esas alınacağı belirlenmiştir. İkramiyenin aynî olarak verilmesi hâlinde % 20 stopaj yapılırken o malın fatura değeri esas alınacaktır. Fatura değerinin ne anlama geldiği ise 28 seri numaralı Veraset ve İntikal Vergisi Genel Tabliği’nde açıklanmıştır. Genel tebliğde, Fatura değeri: İkramiyenin aynî olarak ödenmesi hâlinde intikale konu mala ait fatura tutarını (mal bedelinden ayrı olarak, katma değer vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, taşıt alım vergisi, emlak vergisi, eğitime katkı payı, çevre kirliliğini önleme fonu, harç, gümrük vergisi, ve diğer giderlerin ikramiyeyi ödeyenlerce karşılanması hâlinde bu ödemeler fatura değerine dahildir.) ifade eder. Veraset ve intikal vergisi hesaplanırken otomobilin fatura değeri baz alınacaktır. Yine aynı şekilde 2018 yılı için uygulanan 4.656,00 TL istisna tutarı, otomobilin fatura değerinden düşülüp, kalan tutar üzerinden yarışmayı düzenleyen kurum tarafından tevkif edilecek vergi hesaplanıp, tarha yetkili vergi dairesine vergi sorumluları için düzenlenmiş veraset ve intikal vergisi beyannamesi ile beyan edilerek aynı süre içinde ödenecektir.

Böyle bir muafiyet yoktur. Meslek mensuplarının asmış oldukları Tabelaların ebatına ve ışıklı ışıksız olmasına göre vergi öderler. Konu ile ilgili GİB tarafından yayımlanan sirküler aşağıdaki linkdedir. http://www.gib.gov.tr/node/86980

Yasa henüz yayımlanmadı .Diğer taraftan 50 ye yakın devlet geliri yapılandırılmaktadır.Bahsettiğiniz konu hakkında yasa yayımlanınca araştırınız.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.