Danışmanlık Birimi

 
Türk Ticaret Kanunubaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

genel kurul müzakere defteri kanun gereği zorunlu defterdir ve kararların bu deftere yazılarak alınması gerekir,

şirketteki ortaklık payı için ancak noterden devir veya mirasçılardan biri lehine feragat edilebilir, buna istinaden karar alınrak sicilden tescili yapılabilir, diğer taraftan kabul edilen miras nedeni ile borçlardan mirasçılara sorumluluk geçecektir,

Ortak alacakları var iken de sermaye artışı yapılabilir, A.Ş. ise sermayeye eklenecek fon var ise öncelikle bu fonların sermayeye eklenmesi gerekir, Ancak yüzdey üz katılımla yapılmış genel kurulda tüm ortakların onaylamış olması halinde fon olsa dahi nakit artış yapılabilir, ortak alacaklarının SMMM raporu ile tespiti için bu alacakların şirkete ortaklarca nakit olarak verilmiş olması gerekir, aksi hal mevcut ise ancak bilirkişi tespiti ile, yani ayni sermaye prosedürü ile tespitin yapılmış olması gerekmektedir.

ceza belirlenmiş olması halinde bu mesuliyetin süre sonu olmaz, ancak ayrılmış olduğu tarihte henüz kesinleşen bir şey yok ise devir sonrası iki yıllık süre sonuna kadar gerçekleşen bir yaptırım olmaması halinde yaptırım payları alan kişiye uygulanacağı değerlendirilmektedir.

Reddi miras sonrasında red olan miras payının kime kaldığına mahkemenin karar vermesi lazım, bu mahkeme kararına göre üvey annenin mirası kime kalacak ise ortaklık payı da ona geçecek, kıza kalacak olur ise kız paylarından bir miktarını bir başkasına devri ederek iki ortaklı olarak faaliyete devam edebilir veya pay devri yapmaksızın fesih ve tasfiye kararı alınarak şirketin kapanış işlemleri yapılmalı,

Konu TTK bakımından değerlendirilecek konu olmamasına rağmen, kişisel görüşüm olamayacağı yönündedir, hususun mali konular bölümlerinden sorulmasının faydalı olacağını değerlendiriyorum,

TTK nın 519.maddesine uygun olarak işlemlerin yapılmış olması gerekiyor, bahse göre işlemler yapılmış,oranla ayrılmış olduğu görülmektedir, kanuni oran ayrılmış ve korunuyor ise düzenlemeye göre yeniden ayırmak gerekmediği değerlendirilmektedir.

Defterlere işlenmesi dışında yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

geçmiş yıl karları zorunlu ayrılması gereken miktarın ayrılmasından sonra kalan net miktar olup bilançoların çıkması ile bu kar netleşmiş olduğundan, sermaye artışında kullanılmasına ticaret sicili uygulamaları bakımından engelleyici bir hususu bulunmamaktadır.

Sermaye artışında sermayeye eklenecek iç kaynaklar var ise öncelikle bunlar kullanılmalıdır, geçmiş yıl karları da bu çerçevede kullanılması gerekir, kalan miktar oluşmamış bir iç kaynaktan karşılanamaz, ancak nakit taahhüt edilip nakit artan miktarın 1/4 ü tescilden önce kalanı en fazla 24 ay için nakit olarak taahhüt dilebilir. tesci,lden sonra pay senetleri tescil edilen miktar 20.000,00TLüzerinden yapılması gerekir.

Sermayesi 250.bin ve üzeri sermaye şirketleri sözleşmeli bir avukat bulundurmaları zorunludur,

öncelikle azlık pay sahibinin tek başına bu kararı alması toplantı ve karar nisabı bakımından yeterli olmayacağı için kararın alınması da mümkün olamayacaktır, Diğer taraftan şirketin faaliyetleri açısından sermayeye ihtiyacın olup olmaması, ihtiyaç olmasına rağmen ortak imkanları çoğunluk payından dolayı kısıtlıyor ise bu husus dava konusu edilebilir, ortaklıktan çıkarılması gibi, başkaca yapılacak hususu maalesef ki şirketin feshi geliyor, kanaatindeyim,

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.