Danışmanlık Birimi

 
Af Kanunlarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

7143 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin 4’üncü bendine göre, bu maddenin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarına göre; “Matrah ve vergi artırımının bu Kanunun yayım tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar bu maddede öngörülen şekilde yapılması, hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergilerinin, peşin veya ilk taksiti bu Kanunun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sürede başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami altı eşit taksitte bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şarttır. Bu vergilerin bu Kanunda belirtilen şekilde ödenmemesi hâlinde, 6183 sayılı Kanunun 51’inci maddesine göre gecikme zammıyla birlikte takip ve tahsiline devam olunur, ancak bu madde hükmünden yararlanılamaz.”

Konu ile ilgili web sitemizdeki açıklama aşağıdaki linkdedir. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/28122018_7143_sk_uzatma.pdf

296 hesaba kayıt yapabilirsiniz KKEG hesabını kullanmak zorunda değilsiniz..Bu konu ile ilgili olarak Web sayfamızda bulunan 7143 sayılı kanun uygulaması rehberi inceleyebilirsiniz. https://issuu.com/istanbulsmmmodasi/docs/7143_vergi_ve_sgk_rehberi_2018_?ff

KONU İLE İLGİLİ OLARAK AŞAĞIDAKİ TEBLİĞİ İNCELEYİNİZ. VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7143 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 3) Resmi Gazete Tarihi: 04/07/2018 Resmi Gazete No: 30468

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.