Danışmanlık Birimi

 
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamalarıbaşlığı altında cevaplanmış son 20 soru

Nihai tüketiciye perekente satış yapanlar ÖKC kullanmak zorundadır. ÖKC Kullanmak zorunda olmayanların listesi web sayfamızda ;mevzuat/pratik bilgiler /vergi bölümündedir.

Eski nesil ve Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen perakende satışlara ilişkin AYLIK MALİ RAPOR BİLDİRİMLERİNİN GİB tarafından oluşturulan bildirim Portalı üzerinden (İnternet Vergi Dairesi yolu ile ) yapacak mükelleflerin; bildirimlerini gerçekleştirme, yapılan bildirimlerini görüntüleme ve bildirimleri düzeltim amacıyla kullanacağı İnternet vergi dairesi ekranları kullanıma açılmış ve söz konusu ekranları kullanımına ilişkin kılavuzlar Gelir İdaresi Başkanlığının Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar uygulamasına ilişkin internet sitesinde (www.ynokc.gib.gov.tr) yayınlanmıştır. Eski Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirim (Bilgi Girişi/ Güncelleme Ve Görüntüleme) Kılavuz aşağıdaki linde dir. https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Eski_Nesil_OKC_Mali_Rapor_Bildirim_Ekrani_Kılavuzu.pdf Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan Gerçekleştirilen Satışlara İlişkin Mali Bilgilerin İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Bildirim (Bilgi Girişi/ Güncelleme Ve Görüntüleme) Kılavuz aşağıdaki linde dir. https://ynokc.gib.gov.tr/UploadedFiles/Files/Yeni_Nesi_OKC_Mali_Rapor_Bildirim_Ekrani_Kilavuzu.pdf İnternet Vergi Dairesi üzerinden gönderme yöntemini seçen mükelleflerin Eski ve Yeni Nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ilişkin Aylık Toplam Satış Tutarı (KDV Dahil) ve Aylık Toplam KDV Tutarı bilgilerini ilgili aya ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi sonuna kadar GİB’e elektronik ortamda bildirilmesi gerekmektedir. (OCAK/2019 BİLDİRİMİ EN GEÇ 25/ ŞUBAT/ 2019 TARİHİNE KADAR YAPILMASI GEREKİR. )

Hayır GİB internet sitesinden yapılacaktır. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/25012019_yeni_nesil_okc_kullanicilarinin_dikkatine.pdf

Yeni nesil ÖKC ların internet bağlantısı varsa yapılacak bir işlem yok.Z raporlarını sistem GİB gönderecektir.Konu ile ilgili olarak web sitemizdekiGİB duyurusunu inceleyiniz.

1- 2 sayılı ÖKC Gn tebliğinde; c) Eğitim, öğretim ve kreş işletmeciliği, ökc kullanılması zorunluluğu olmadığı açılanmıştır.Burada kast edilen eğitim öğretim "Okul"dur. bu neden ile plates eğitimi için ÖKC kullanılacağı görüşündeyiz. 2-KDV oranı % 18 dir.

Bildirim 01/01/2019 tarihinden itibaren başlamıştır.Ocak/ 2019 dönemi bildirimi en geç 15/02/2019 Tarihine kadar verilecektir.

01.01.2019 tarihinden itibaren Eski ÖKC yazar kasa kullanan mükelleflerin KDV dahil satış toplamı ile KDV toplam bilgileri GİB WEB sitesinden Ertesi ayın 15 ne kadar gönderilecektir.; - Günlük Z raporlarının zamanında alınması, ve aylık Z raporlarının alınması ve bunların KDV Beyannamesi ile uyumu zorunluluk haline gelmiştir. - Yeni nesil yazar kasa kullanan mükelleflerin her hangi bir bildirim yapmasına gerek kalmadan bilgileri aktarılacak olup, bu aktarım için ise internet bağlantısı şarttır. Bu nedenle yeni nesil yazar kasalar internete sürekli kablo ile bağlı olmalıdır. Yeni nesil ÖKC lar hakkında bir işlem yapmanız gerekmez.Eski nesil ÖKC lar için GİB üzerinden aylık Z raporları gönderilecektir.

1 Ekim 2018 tarihinden itibaren; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece ESKİ NESİL ÖKC’lerden bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler bildirilecektir. Söz konusu bilgi sadece ÖKC’den bir AYLIK dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir. Yeni Nesil ÖKC’lerden gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin, ilgili ÖKC üreticilerine ait ÖKC TSM Merkezleri aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığına elektronik ortamda bildirilebildiğinden, genel prensip olarak mükelleflerce ayrıca başka bir kanaldan bildirim yükümlülüğü bulunmadığından Tercih Bildiriminde de bulunmak zorunda değildirler. Ancak, yeni nesil ÖKC’lere ilişkin mali bilgileri ÖKC TSM Merkezleri üzerinden GİB’e bildirilmesinde işletmeleri açısından teknik ve altyapı sorunları ve ilave maliyet harcaması yapmak durumunda kalacak işletmeler(mükellefler) ÖKC TSM Merkezleri yerine diğer iki yöntemden biri ile (e-Arşiv Özel Entegratörleri veya İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden ) Gelir İdaresi Başkanlığına bildirmeyi tercih edebilirler. Bu durumda tercih bildirimi ekranı üzerinden, ÖKC TSM Merkezi dışında yer verilen diğer iki yöntemden birini seçerek yöntem tercihinde bulunacaklardır.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.