Danışmanlık Birimi

 
Danışmanlarımızın cevapladığı son 20 soru ve cevapları

EMEKLİ ÇALIŞMIYOR İSE AGİ UYGULANMAZ. ÇALIŞIYORSA AŞAĞIDAKİ TABLOLARDAKİ RAKAMLAR UYGULANIR. Medeni Hali Aylık Bekar 191,88 TL Evli, EŞİ ÇALIŞMAYAN 230,26 TL Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL Medeni Hali Aylık Evli EŞİ ÇALIŞAN ve çocuksuz. 191,88 TL Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 220,66 TL Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 249,44 TL Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 287,82 TL Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 307,01 TL

Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 2019 yılı için 19 TL olarak belirlenmiştir. (305 Seri No.lu Genel Tebliğ). GV mükellefi kendisi için yemek gideri yazma hakkı yoktur.

SINAVLAR TÜRMOB TARAFINDAN ÜNİVERSİTELERE YAPTIRILMAKTADIR. GÖZETMENLER DE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİDİR.

Yetki tespiti için başvuru MADDE 42 - (1) Toplu iş sözleşmesi yapmak isteyen işçi sendikası Bakanlığa başvurarak yetkili olduğunun tespitini ister. İşveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren de Bakanlığa başvurarak yetkili işçi sendikasının tespitini isteyebilir. (2) Bakanlık, kayıtlarına göre başvuru tarihi itibarıyla bir işçi sendikasının yetkili olduğunu tespit ettiğinde, başvuruyu, işyeri veya işletmedeki işçi ve üye sayısını, o işkolunda kurulu işçi sendikaları ile taraf olacak işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işverene altı iş günü içinde bildirir. (3) İşçi sendikasının yetki şartlarına sahip olmadığının ya da işyerinde yetki şartlarına sahip bir işçi sendikasının bulunmadığının tespiti hâlinde, bu bilgiler sadece başvuruyu yapan tarafa bildirilir.

İşyerinde 45 yaş üstü dahil taoplam çalışan sayısı dikkate alınarak BES hesaplaması yapılmalıdır.

APHB de belirtilen işçi sayısı dikkate alınarak BES hesaplanmalıdır. 45 yaş üstü olanlarda hesaplamaya dahil edilmelidir.

Konu ile ilgili olarak web sayfasındaki PTT duyurusunu inceleyiniz. https://archive.ismmmo.org.tr/docs/mevzuat/duyuru/09012019_elektronik_tebligata_iliskin_ptt_duyurusu.pdf

Fesih tarihi olarak ihtarnamenin işçiye tebliğ edildiği tarihe savunma süresinin de dahil edilerek bulunacak gün olmalıdır. Örneğin işçiye gönderilen ihtarnamede 3 gün savunma süresi verilmesi ve ihtarnamenin de 15.12.2018 tarihinde işçiye tebliğ edilmesi durumunda çıkış tarihi (15+3=) 18.12.2018 tarihi olmalıdır. Bu çerçevede fesih için işçinin yazıyı tebellüğ ettiği tarihi izleyen 3 günlük sürenin bitiminden itibaren 6 iş günü süre olduğuna dikkat edilmelidir.

Huzur hakkı GVK 61. maddeye göre ÜCRETTİR. Ücret olarak bordro ile ödeme yapılır.Avukat başka bir işverenden ücret almıyorsa alınan huzur hakkı yıllık beyannameye dahil edilmez. Bir den fazla işverenden ücret alıyorsa GVK 86. maddedeki koşullara göre beyan edilir veya edilmez.

Elbette yapılır.Ek tasdik VUK 221/4. maddesinde belirtilen hallerde yapılır.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.