Danışmanlık Birimi

 
Danışmanlarımızın cevapladığı son 20 soru ve cevapları

Eurobondların itfası sırasında oluşan kur farkları gelir sayılmadığından sadece elde edilen kupon faiz geliri, kuponun tahsil edildiği tarihteki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak Türk Lirasına çevrilir. 2018 yılında elde edilen faiz gelirinin 34.000 TL. aşması durumunda tamamı gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilir. 34.000 TL'lik gelirin hesabında elde edilen faiz gelirinin yanı sıra 193 sayılı kanunun 86/1-c maddesinde belirtilen gelirlerinde dikkate alınması gerekmektedir.

Bahsetmiş olduğunuz şirketin elde etmiş olduğu kazancın vergilendirilmesinde bir farklılık yoktur. Vergilendirme modeli diye bir uygulama olmaz.Türkiyede kurulu Tam mükellef kurumlar KV ve KDV kanunlarına göre vergilendirilir.Diğer soruların için " Türk Ticaret Kanunu Mevzuatı Danışmanı" kutusunu işaretleyerek yeniden gönderiniz.

Tasdik yapılmamış defterin tutulmamasında sakıca yoktur.Ancak müşteriniz karşılaşacağı cezalara hazır olması gerekir. (VUK 30-341-344-352-Mük.355 359 ) KDV indiriminin iptali

DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, MAKBUZU TEDAVİ ETTİĞİ GERÇEK KİŞİYE DÜZENLER.ŞİRKET UNVANINA MAKBUZ DÜZENLENMEZ.ANCAK ÇALIŞANIN İŞ YERİ ADRESİ MAKBUZA YAZILABİLİR.

İşletme defterinde maliyet hesaplaması yapılamaz. Gelirler ve giderler tanımlaması vardır. İlgili yerlere kayıt yapılır.Maliyet hesaplaması nasıl yapılacak ?

Aracı işte kullanacağınız dilekçe ile VD bildirmeniz halinde giderleri yazabilirsiniz.Defter beyan sistemindeki kılavuzu inceleyerek aracı kayıt yapabilirsiniz.


20)  Merhaba, SMMM şirketi kuruluşu için kuruluş aşamasında yanlış bir işlem yapmamak adına aşağıdaki hususlarda yardımlarınızı rica ederim. - 2 ortaklı anonim şirket kurulması halinde ortaklardan birinin bağımlı olarak başka bir SMMM şirketinde çalışması mümkün müdür ? - Şirkete alınacak herhangi bir personele iç yönerge ile şirket adına yapılacak ödemeler ile ilgili imza yetkisi verilebilir mi ? (Personel ödemeleri, ticari ödemeler, vergi ödemeleri gibi konularda şirket kaşesi ile imza yetkisi gibi.) - Şirket ünvanı seçerken Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik'in önüne danışmanlık ve denetim v.b ibareler ekleyebiliyor muyuz ? - Kuruluş aşamasında en azından belirli bir süre ayrı bir kilitli oda da olmak kaydı ile bir avukatlık veya danışmanlık ofisinde şirket faaliyetine başlayabilir mi ? (Mevzuat da ayrı bir büro olması ve home office yapılamaz deniyor fakat geçen sene ofis açan bir arkadaşım belirli bir süre bu duruma izin verildiğini söyledi. kendisi home office olarak faaliyete başlamış durumda) - Şirket kuruluşundan itibaren ne kadar süre içerisinde odaya başvuru yapılması gerekiyor? Kurulacak olan A.Ş tescil edildikten sonra demirbaş alımları, kiralık yer tadilatları v.s biraz zaman alacağı için buradaki süre ile ilgili bilgi verebilir misiniz ? -Son soru olarak SMMM şirketi kurulduktan sonra büro tescil belgesi başvurusu süresine kadar danışmanlık faaliyetinde bulunup fatura kesebilir mi ? Yardımlarınız için şimdiden çok teşekkürler. Saygılarımla,
(20.03.2019 16:01)

1-Bağımlı olarak çalışmasında bir engel yoktur.Bağımlı çalışan ortak A.Ş. de imza yetkilisi olmayacaktır. 2-Mesleki faaliyet konusunda yetki verilmediği sürece diğer yetkiler verilebilir. 3 -4-Unvan konusunda ve kayıt konusunda oda idari işler veya idare MD ile görüşünüz 5-VD ne kayıt yapıldıktan sonra fatura düzenlenir. Sonuç olarak odadaki bürokratik işlemler için Odanın idare müdürü veya idari işler şefi ile görüşmenizi öneririz.

 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.