Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2019 14:30 (Üye) Soru : Merhabalar, Personele verilen ticket kart bedelleri yasal limitin altında kalınca (20.52 TL) yine bordroya eklenip mi giderleştirilmelidir, yoksa ticket faturasını bordrolara eklemeden direk gider yazabilir miyiz ?

Cevap : GVK’nın 23/8. maddesinde düzenlenen, işverenler tarafından çalışanlara sağlanan yemek bedelindeki istisna uygulamasına göre; işverenler tarafından hizmet erbabına verilen yemeğin işyeri ve müştemilatında verilmesi halinde, yemek bedelinin tamamının gelir vergisinden ve KDV’den istisna edilmesi gerekir. Yemek işyeri ve müştemilatı dışında veriliyorsa yemek bedeline ilişkin faturanın işveren adına düzenlenmesi ve yemek bedeline ilişkin ödemenin bu hizmeti sağlayan lokanta veya kuruluşa yapılması halinde, yemek bedelinin ilgili yılı için KDV hariç yemek istinasının gelir vergisinden istisna tutulması, fazlasının ilgili ayın ücret matrahına dahil edilerek ücret hükümlerine göre vergilendirilmesi gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.