Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2019 16:50 (Üye) Soru : fason örme yapan bir mükellef , çalıştığı firmaya kdv tevkifatlı fatura kesiyor. ilgili ay içerisinde bir çok fatura kasiyor bu durumda örneğin bir faturası 2000 tl ve tevkifat yapıyor ikinci faturası 800 tl lik fatura olunca 1000,00 tl nin altında kaldığı için 800 tl lik faturayı tevkifat sız mı kesecek yoksa bütün faturalarını tevkifat lımı kesmesi gerekiyor

Cevap : Fason hizmeti için tek fatura düzenlenmesi veya her işlem için ayrı fatura düzenlenmesi mümkün olup, fatura bedelinin Tebliğde belirtilen sınırı (1.000 TL) aşması halinde tevkifat yapılması gerekmektedir 63 Nolu KDV Sirküleri bölüm 2.2.4, " Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.