Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 21.02.2019 16:53 (Üye) Soru : Merhaba63 Nolu KDV Sirküleri bölüm 2.2.4, " Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL'yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır. Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır. Yurtdışı merkezli firmalardan alınan reklam hizmeti ödemeleri için çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması var ise stopaj bildirmeyeceğiz. İrlanda merkezli Google firması için stopaj beyan etmemize gerek var mı ? Teşekkürler.

Cevap : İrlanda ile yapılmış olan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına göre tevkifat yapılır.476 sayılı CB kararnamesine göre tevkifat yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.