Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 22.02.2019 10:24 (Üye) Soru : KONU: Süresinde ödenmeyen sgk primleri. Değerli üstadım,bu konu ile alakalı odamızın geçmişte verilmiş bir kaç cevapta şu açıklama mevcut (SSK primlerinin vadesi geçtiği halde (Beyanname verilme tarihi sonuna kadar) ödenmemesi halinde Şu kayıtların yapılması gerekir.) diye bir açıklama mevcut.burada şöyle bir durum mu ortaya çıkıyor. kar 100.000 TL 361 HESAP 10.000 TL ( ARALIK AYI SGK PRIMİ ) 368 HESAP 30.000 TL ( YIL İÇİNDE ÖDENEMEYEN SSK PRİMİ ) 30.01.2019 DE SGK ÖDEMESİ ARALIK AYI PRİMİ KISMI ÖDEME 5.000 TL 25.04.2019 DA ESKİ PRİM KISMI ÖDEMESİ 10.000 TL VERGİ BEYANNAMESİ 100.000 TL 30.000 TL ( 368 HESAP ) 10.000 TL ( 368 HESAPTAN ÖDEME KISMI ) 120.000 TL VERGİ MATRAHI 1- Vergi matrahımız 120.000 tl mi olacak, bu arada ARALIK ayı primini de kısmı ödedik ona ait ödenmeyen 5.000 tl yi de ilave edecek miyiz. (BEYANNAME VERİLME TARİHİ SONUNA KADAR) açıklamasına istinaden yazdım. 2- ödemelerim 2019 tarihli olduğu için 2019 yılı kazancımızdan mı indirmek durumda mı kalacağız.eğer öyle ise benim vergi matrahım 100.000 TL 30.000 TL ( 368 HESAP ) TOPLAM 130.000 TL olacak 368 ve 361 hesaplarla ilgili olarak ödediğim SGK prim ödemeleri 2019 tarihli olduğu için 2019 da mı dikkate alınacak. Benim kafamı karıştıran durum yıllık beyanname verilinceye kadar yapılan ödemelerin vergi matrahından indirim yapılıp yapılamayacağı ..bunun ilgili herhangi bir yazılı delil bulamadım.Saygılarımla.

Cevap : Gider yazıldıktan sonra dönem sonunda halen ödenmemişse aşağıdaki kaydın yapılması ve ödenmeyen bu giderin nazım hesaplarda, kanunen kabul edilmeyen gider açıklaması ile muhasebeleştirilmesi gerekmektedir. Vergi matrahının tespiti yönünden ödenmeyen sigorta priminin işçi veya işveren payı olup olmamasının bir önemi yoktur. 361 veya 368 no.lu hesap bakiyesi topluca dikkate alınmalıdır. . . _________________________31/12/….__________________________ 361-ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ 368-VADESİGEÇMİŞERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER _________________________________/____________________________ 950-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 950.01-Ödenmeyen SSK Primi 951-KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KARŞILIĞI ________________________________/_____________________________ Ödenmeyen sigorta primleri, tahakkuk tarihinde gider kaydedildiği için kurumlar vergisi beyannamesinin verildiği tarihte kazanca ilave yapılınca 950 ve 951 no.lu nazım hesaplar karşılıklı olarak kapatılır. 2. Daha Sonra Ödenen Sigorta Priminin Muhasebeleştirilmesi ______________________________/_________________________________ 368-VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 102-BANKALAR/ VEYA 100- KASA ________________________________/__________-____________________ 960-KV. MATRAHINDAN İNDİRİLECEKGELİRLER 960.10-Geçmiş Yıla Ait SSK Primleri 961-KV MATRAHINDAN İNDİRİLECEK GELİRLER KARŞILIĞI ________________________________/____________________________. Ödenmeyen sigorta primlerini, ödemenin yapıldığı yılda mali karın tespitinde “indirim” olarak dikkate alabilmek için, ilgili olduğu dönemde ticari kazancın tespitinde indirilmiş ve mali kara ilave edilmiş olmalıdır. .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.