Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2019 15:57 (Üye) Soru : Günaydın, Fiili Hizmet Süresi Zammını uygularken 29 nolu koddan aylık bildirge ve diğer bildirgeyi 08/2018 döneminden itibaren mi vermemiz gerekiyor? Aylık bildirgeleri ocak/2019 dönemi de dahil verdik, gelecek ayda yapma şansımız var mı? cezası ne olur?saygılar

Cevap : FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI KAPSAMINDA ÇALIŞAN SİGORTALILARLA İLGİLİ YAPILACAK BİLDİRİMLER HAKKINDA DUYURU Bilindiği gibi, sigortalıların fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirilebilmesi için, 5510 sayılı Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasındaki tablonun birinci sütununda yer alan işyerlerinde çalışması ve sözkonusu tablonun ikinci sütununda belirtilen işleri yaparak söz konusu işlerin risklerine maruz kalması gerekmektedir. Hal böyle olmakla birlikte Genel Müdürlüğümüzce, fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapan işyerleri ile bu işyerlerine Kurumumuzca verilen iş kolu kodları ve bildirim yapılan belge türleri üzerinde yapılan incelemelerde, 1-Bazı işyerlerinin Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayılmadığı halde bu işyerlerinde çalışan bazı sigortalıların hizmetlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirildiği, 2-Bazı işyerlerinin ise Kanunun 40 ncı maddesinin ikinci fıkrasının birinci sütununda sayılan işyerleri arasında sayıldığı halde, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan sigortalılar için belge türü seçiminde hataların yapıldığı anlaşıldığından, fiili hizmet süresi zammı kapsamında çalışan ve çalışmayan sigortalıların bildirimlerinde yapılan bu gibi hatalarının önüne geçilebilmesi amacıyla e- Bildirge programlarında değişiklik yapılmasına gereksinim duyulmuştur. Bu amaçla hangi iş kolu kodunda tasnif edilmiş işyerlerinin 40 ıncı maddede sayılan işyerleri arasına girdiğinin tespiti yapılarak hangi iş kolu kodunda tescil edilmiş işyerlerinin hangi sürelerdeki fiili hizmet süresi zammı kapsamında bildirim yapabileceği belirlenmiş olup, iş kolu koduna göre seçilebilecek belge türleri ekte yer alan tabloda gösterilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.