Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.02.2019 08:53 (Üye) Soru : İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün, 5403 sayılı Toprak Koruna ve Arazi Kullanımı Kanununun 21. maddesi uyarınca verdiği idari para cezası kurumlar vergisi matrahından indirilebilir mi? Saygılarımla.

Cevap : Para cezaları gider yazılmaz. KKEGider olarak kayıt yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.