Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2019 15:14 (Üye) Soru : üstad merhaba , 2019 yılında 7103 sayılı sgk teşviğinden yalnızca ilave istihdam teşviğinden (4447 geçici 19 ) yeni personel girişi yapar isek ve şartları sağlıyor isek faydalanabılıyoruz değil mi? 7103 madde 43,44,66,67,68,70,72 ve 73 ten 2019 da yeni giriş yapılmayacak ise faydalanamuyoruz değil mi? teşekkürler.

Cevap : KAPSAM-I Sigortalı yönünden: a) 1/1/2018 ila 30/11/2018 tarihleri arasında işe alınmış olması, b) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması, c) İşe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük olması, ç) İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 4/1- a, b, c Ek-6 ve Ek-9. madde kapsamında sigortalı olmamaları, (isteğe bağlı sigortalılık hariç) d) İşe giriş tarihi itibarıyla sigortalının, gerçek kişi işverenin ya da adi ortaklıklarda ortaklardan her birinin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması, KAPSAM-II İşveren yönünden : f) İmalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işvereni olması, (NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması C kısmında belirtilen sektörler) g) İmalat sektöründe ustalık belgesi sahibi olunması, (Ustalık belgelerinin ünitelere ibraz edilmesi gerekmekte.) h) İşyerine ilişkin 2017 yılında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması, ı) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2017 yılında Kuruma bildirilen APHB’de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması, i) APHB’nin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, (37103 nolu belge) j) Tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, k) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, l) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.