Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 28.02.2019 15:26 (Üye) Soru : Merhaba, Bir ltd ve bir aş den oluşan iş ortaklığı kurduk. Bu ortaklıkla kamu ihale işi aldık ve sgk dosyası açtık. Ortaklığı kuran ortak şirketler bu iş ortaklığının ihale dosyasının altında alt taşeron dosyası açtı. Asgari işçiliği de bu iki alt taşeron dosyasına personel girerek dolduruyoruz. İş ortaklıklarında, iş ortaklığını kuran ortakların iş ortaklığının sgk dosyası altında dosya açması ve işçilikleri buradan göstermesi ilişiksizlik belgesi alırken sorun teşkil eder mi ?

Cevap : Alt işveren: Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin bir işte veya bir işin bölüm veya eklentilerinde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği sigortalıları çalıştıran üçüncü kişiyi, İşveren: İdareden iş alan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,oluşturmaktadır. Alt işverenler, Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik”Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinden işveren ile birlikte sorumludur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.