Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2019 09:09 (Üye) Soru : Sermaye şirketlerinden Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Rüçhan kullanımı hakkında Ticaret Odası Karar örneği var mıdır? İstanbul Ticaret Odası size yönlendirmiştir.

Cevap : Odamızın web sayfasında bu tür karar örnekleri bulunmamaktadır, örnekler ticaret sicili müdürlükleri (ticaret odaları) web sayfalarında olabilir, zira uygulamacı bu tür talepleri dikkate alarak sayfa tasarımları yapmaktadırlar. en önemli konu genel kuruldan sonraki işlem olduğu ve karada sicil gazetesi yayımından itibaren ortaklara en az onbeş günlük sürenin verilmesidir.bu karar tescil ilan olduktan sonra verilen süre beklenir ardından sermaye artışına karar verilen kurul kararı ek evrak ile birlikte tescil için ticaret sicile başvuru yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.