Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.02.2019 12:43 (Üye) Soru : Aşağıdaki cevabınızda KKEG olarak vergi matrahına eklenir demişsiniz, malum beyannamelerde KKEG. bölümü yoktur, ayrıca ödenmeyen ssk primini matraha eklediğimi belirtmişim ve ayrıca yazdığım soruda gelir tablosu ile ticari kazanç bölümündeki rakamsal farklılık ile ilgilidir, sadece yaptığım uygulamamın doğruluğunu sormuşum, bu konuda yardımcı olursanız memnun olurum. Cevap:Sayın, Giderleştirildiği halde ödenmeyen sgk primleri Geçici vergi ve yıllık beyannamede KKEG olarak Vergi matrahına eklenir. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Sn. üstadım merhaba, ticari kazancın tespitinde, ödenmeyen SSK primleri genel yönetim giderlerinde bulunuyor ve bu şekilde gelir tablomuzu alıyoruz. Gelir Vergisi beyannamesinde ticari kazançlar satırına ödenmeyen ssk priminide ilave ederek işlemi yapıyoruz. Dolayısıyla gelir tablosunda bulunan k/z ile ticari kazanç bölümünde bulunan rakamlar prim tutarı kadar farklıdır. Bu uygulamamız doğru mudur?

Cevap : Geçici vergi ve yıllık KV beyannamesinde KKEG bölümü vardır. GV mükellefi olan Bilanço esasına tabi mükelleflerin ise KKEG lerini Yıllık GV ekindeki ticari kardan mali kara geçiş formu doldurulur.Gelir tablosunda oluşan kar TİCARİ kardır.Ödenmeyen Sigorta primi zaten giderler içindir. Fark ;özel muhasebe programınızdan kaynaklanmış olabilir. Özel bir bölüme yazılmaz. KKEG in Ticari kara eklenmesi ile MALİ KAR oluşur.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.