Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2019 09:04 (Üye) Soru : Merhaba. 3 ortaklı ltd.şirketin bir ortağı Ekim 2016'da ortaklıktan çıkarılmış ve hissesi eşit oranlarda diğer iki ortağa devredilmiş. Söz konusu durum 2016 yılında Ticaret Sicil Gazetesinde de ilan edilmiş. 2017 yılı ortaklık bilgilerine bakıldığında ise ortaklıktan çıkarılan eski ortağın hem muhasebe kayıtarında 500-501 hs.ta hem de Kurumlar Vergisi Beyanname ekinde yer aldığı görülüyor. Eski ortağın 2018 yılı muhasebe kayıtlarından çıkarılması için ilan edilmiş olan Ticaret Sicil Gazetesi yeterli midir? Bunun için aranan başka bir koşul ya da evrak mevcut mudur? Teşekkürler.

Cevap : Mali kayıtlara işlenmiş bilgiler için ne yapılır ancak mali konulara ilişkin bölüme yazılması gereken bir konudur, Resmi merciler açısından sicil gazetesi yeterli olmasına rağmen bazı merciler ticaret sicilinden ortaklık yapısını gösteren yazı da talep edebiliyorlar,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.