Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2019 09:01 (Üye) Soru : Merhaba. ltd şriketin satış yaptığı müşterilerinden bir tanesinin yıl içinde ortağı el değiştirmiş ve şirketin diğer tüm sicil bilgileri (vergi dairesi, vergi numarası, ticaret unvanı vb.) sabitken yalnızca şirketin adı değişmiştir. Bu durumda adı değişen şirketten olan alacakların izlendiği cari hesap kodunun da değişmesi gerekir mi? Cari hesap kodunun aynı kalmaya devam etmesinde olası bir ticari-hukuki uyuşmazlık açısından sakınca var mıdır? Teşekkürler.

Cevap : Tüzel kişi ünvanının değişmesi şirketin devamlılığını değiştiren veya etkileyen bir husus değildir. ticari davalarda etkisi olmayacaktır, ancak mali işlemler için değişiklik gerekli mi, bu hususun ilgili bölüme sorulmasında fayda var, kişisel kanaatim belki bir düzeltme kaydı kafi olacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.