Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2019 09:31 (Üye) Soru : Merhaba. 3 ortaklı ltd şirketin ortaklarından birisi 2016 yılında ortaklıktan çıkarılmıştır. Çıkarılan ortağın hisseleri eşit oranda diğer iki ortağa devredilmiştir. Söz konusu husus, 2016 yılındaki ticaret sicil gazetesi ile de ilan edilmiştir. Ancak, çıkarılan ortak 2017 yılında muhasebe kayıtlarında kalmaya devam etmiş ve 2017 kurumlar vergisi beyannamesinde de ortaklık bilgileri içinde yer almıştır. Ortağın 2018 yılı kayıtlarından çıkarılması için aşağıdaki kayıt doğru mudur? Ayrıca hisseleri devir alan ortaklar için vergisel yükümlülük nedir? Bu yükümlülük kaydın yapıldığı 2018 yılı itibariyle mi yoksa hisse devrinin gerçekleştiği 2016 yılı itibariyle mi hüküm ifade eder? Ödenmemiş sermayenin de olduğu aşağıdaki muhasebe kaydı doğru mudur? Teşekkürler. 500hs. Çıkarılan Ortak 100 TL (B) 500hs. Ortak A 50 TL (A) 500hs. Ortak B 50 TL (A) 501hs. Ortak Çıkarılan Ortak 50 TL (A) 501hs. Ortak A 25 TL (B) 501hs. Ortak B 25 TL (B)

Cevap : Yapılan kayıtlar doğrudur..Sermayenin mahkeme kararı ile nominal değerden devir edilmesi halinde vergileme olmaz.Ancak 2016-2017 yılı KV beyannamesi düzeltilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.