Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2019 09:53 (Üye) Soru : Merhaba. 3065 sayılı KDV kanunu 29. maddesine eklenen 4. fıkrasında sadece değersiz alacaklara ilişkin hesaplanan KDV'den bahsedilmekte olup, şüpheli alacaklarla ilişkin hesaplanan KDV'ye dair herhangi bir ifade bulunmamaktadır. Buna rağmen bazı makalelerde şüpheli alacak karşılığı ayrılan alacaklara ilişkin hesaplanan KDV'nin de bu fıkra kapsamına girdiğine dair görüşler bulunmaktadır. Henüz değersiz alacak haline gelmemiş sadece şüpheli alacak statüsünde olan alacaklara ilişkin hesaplanan KDV bu fıkra kapsamına girer mi?

Cevap : Şüpheli alacak karşılığı ayrılmış ve bu karşılık Giderleştirilmiş olması halinde indirim yapılacaktır. Maddeki parantez iç hükmün bu anlaşılmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.