Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.03.2019 17:41 (Üye) Soru : Yabancı ülke merkezli Türkiye irtibat bürosunda çalışanların ücretleri bazı şartlar dahilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir. İşverenin gelir vergisi tevkifatı yapmasına gerek yoktur. Yalnız bu çalışan Türk vatandaşı elde ettiği bu ücret geliri için Ücret Gelirleri Beyannamesi vermeli midir? Teşekkürler.

Cevap : Yabancı ülkelerde bulunan işverenden alınan ücretler (varsa Türkiye dahilindeki kazanç ve iratlarıyla birlikte) bir beyanname ile ikametgahının bulunduğu yerin vergi dairesine bildirilir ve vergilendirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.