Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.03.2019 14:17 (Üye) Soru : Selamlar, SSK 4/a emeklisi olan doktor/hekim, sahibi bulunduğu tek kişilik Limited Şirket üzerinden fatura vermek sureti ile özel hastanelerde bizzat kendisi çalışmak sureti ile hekimlik faaliyetinde bulunmaktadır. Tek kişilik Limited Şirketin Ortağına yapılacak ücret/huzur hakkı ödemelerinin (4/a emeklisi olması bağlamında) SGDP ne tabi olup olmayacağı konusundaki görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Huzur Hakkı: “ Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen paralardır.” ücret ise, “bir emeğe karşılık olarak verilen para, işgücünün ederi” şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca Gelir Vergisi Kanunda Ücret; işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez. Hekimin hastanelerin tüzel kişiliklerine bir ortaklığı söz konusu değil ise aldığı ücret karşılığında makbuz kesmesi gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.