Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2019 10:46 (Üye) Soru : İyi çalışmalar Sayın Danışman. Basılı dergi ve gazetelerin KDV oranlarının % kaç olduğu hususunda tereddüt yaşamaktayız. Bu konuda yardımlarınızı arz/rica ederim. Saygılarımla.

Cevap : Konuya ilişkin olarak en son yapılan düzenleme 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 7 inci maddesi ile yapıldı. Kanunla yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir: “MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),” Yukarıdaki düzenleme uyarınca 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren; a) Basılı kitaplar KDV’den istisna. (KDV (%0) b) Basılı dergiler KDV’den istisna.(KDV (%0) c) Basılı olarak satılan gazeteler KDV’den istisna.(KDV (%0) d) Poşetlenerek satılan müstehcen yayınlar basılı olup olmadığında bakılmaksızın %18 oranlı KDV’ye tabi. e) Elektronik kitaplar (e-kitaplar) %18 KDV’ye tabi. f) Elektronik dergiler (e-dergiler) %18 KDV’ye tabi. g) Elektronik gazeteler (e-gazeteler) %18 KDV’ye tabi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.