Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 05.03.2019 16:24 (Üye) Soru : Sayın danışmanım kitaplar üzerinden kalkan kdv için Türkiye Yayıncılar Birliği’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle: “7161 Sayılı Kanun’la Katma Değer Kanunu’nun “İstisnalar”a ilişkin 13. Maddesine eklenen (n) bendi ile; “Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayıncılık sertifikası verilmiş yayıncılar tarafından yapılan kitap ve süreli yayınların teslimi” KDV istisnası kapsamına alınmıştır. Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre, 1 Şubat 2019 tarihinden itibaren yayıncılar stoklarında bulunan veya yeni yayımlayacakları kitapların; dağıtımcılara ve kitapçılara yapılan toptan satışlarında veya e-ticaret ya da doğrudan yayınevinden KDV mükellefi olmayan gerçek kişilere perakende satışlarında KDV uygulamayacaklardır. Yanılmamak adına benim mükellefim toptancı ve perakendeci idi yıl başında bu yana sadece toptancı adı geçen sertifikaya sahip değil Yayıncılardan kitap alıp toptan satıyor ilkokul ortaokula hitap ediyor. yayıncıdan alıp bu satışı yapan kırtasiyelere toptan yapmış olduğu satışa %8 kdv kesecek mi, kesmeyecek mi ? Saygılarımla

Cevap : Bu duyuru ve bilgiler eski bir duyurudur.Konuya ilişkin olarak en son yapılan düzenleme 22 Şubat 2019 tarih ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7166 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun (Torba Kanun) 7 inci maddesi ile yapıldı. Kanunla yapılan düzenleme aşağıdaki gibidir: “MADDE 7 – 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “n) 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılanlar hariç olmak üzere basılı kitap ve süreli yayınların teslimi (Bu bent hükmünün uygulanmasında, bu maddenin ikinci fıkrasında belirlenen had uygulanmaz.),” Yukarıdaki düzenleme uyarınca 22 Şubat 2019 tarihinden itibaren; a) Basılı kitaplar KDV’den istisna. (KDV (%0) b) Basılı dergiler KDV’den istisna.(KDV (%0) c) Basılı olarak satılan gazeteler KDV’den istisna.(KDV (%0) d) Poşetlenerek satılan müstehcen yayınlar basılı olup olmadığında bakılmaksızın %18 oranlı KDV’ye tabi. e) Elektronik kitaplar (e-kitaplar) %18 KDV’ye tabi. f) Elektronik dergiler (e-dergiler) %18 KDV’ye tabi. g) Elektronik gazeteler (e-gazeteler) %18 KDV’ye tabi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.