Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2019 09:20 (Üye) Soru : Gayrimenkul sermaye iradı beyannamesinde (matrahın hesabında gelirden düşünen giderler ) Imar barışı kapsamında yapılan harcamalar gider sayılıyor mu? (şahıs olarak verilen beyanname)

Cevap : Yapılan ödemeler ,GVK 74. maddede sayılan giderler arasında yer almadığı için gider olarak kayıt edilemeyeceği görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.