Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2019 12:47 (Üye) Soru : Üstat Merhaba, 4/2018 geçici vergi beyannamesi verildikten sonra elimize 2018 tarihli dava icra yazısı ulaştı. Alacağımız tahsil edilememişti. 2018 yılı defterlerine karşılık kaydını yapıp geçici vergiye düzeltme verilmeden, kurumlarda doğrusunu beyan etsek sorun olur mu? (Matrah azalacak iade alınacak vergiye dönecek) Ayrıca 7104 sayılı kanunun 8. maddesi kapsamında, Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan daha önce beyan edilen katma değer vergisi indirim konusu yapılabilir mi? Eğer yapılırsa Aralık KDV beyannamesine düzeltme verilmesi gerekecek. İade alınacak verginin hazineden başka vergilere mahsup edilmesi sorun teşkil eder mi?

Cevap : Geçici vergi beyannamesi nin ve KDV Beyannamesi için düzeltme beyannamesi verilmesi gerekir.İade konusunda inceleme sonucunun nasıl olacağı konusunda yorum yapamayız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.