Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2019 18:44 (Üye) Soru : Sosyal medya üzerinden merkezi Türkiyede bulunan şirketlerin reklamını yapan şahıs işletmesi sahibi mükellefin vergilendirilmesi, Kdv oranı olarak % 18 uyguluyor. Kararla, Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 2009/14592 sayılı BKK’da yapılan değişiklikle stopaj oranı %15 olarak belirlendi.Aşağıdaki açıklama doğrultusunda Şahıs Şirketi faturasını keserken stopaj yapacak mı? Yoksa onlara stopaj %0 mı? "Dolayısıyla tam veya dar mükellef gerçek kişiler ile mükellef olup olmadığına bakılmaksızın hizmeti veren veya hizmete aracılık edenlere yapılacak internet reklamı bedeli ödemelerinden %15 oranında gelir vergisi stopajı yapılacak."

Cevap : Türkiye de bulunan Kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemelerde GV tevkifat Oranı % 0 dır. GV mükellefine yapılan ödemelerden ise % 15 GV tevkifatı,Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerden ise % 15 GV tevkifatı yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.