Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2019 18:50 (Üye) Soru : Sayın danışmanım benim Tuzla Organize Sanayi Bölgesinde kimyasal maddeler üreten bir firmam bulunmakta. Ordu adına ihaleyi kazanmış bir firma bizden ürün almak ister. Kendilerinin 3065 sayılı kanunun 13/f ye işlem yaptıklarını söylemekteler. Biz bu maddeyi incelediğimiz de ( Ulusal güvenlik kuruluşu tarafından ayrıca onayladığı listedeki mal ve hizmetlerin KDV den müstesna olarak temin edilebilmesi için örneği (EK: 11C) de yer alan, yetkili birim amirinin mühür ve imzasının tatbik edileceği belge düzenlenerek yüklenicilere verilir. Bu belge 213 sayılı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak yüklenici mükellef tarafından saklanır ve gerektiğinde yetkililere ibraz edilir. Yüklenici kuruluş, mal ve hizmet alımları sırasında ulusal güvenlik kuruluşu tarafından kendisine verilen istisna belgesi ile onaylı listenin (ilgili bölümü firma kaşesi tatbik edilen ve yetkilileri tarafından imzalanan) bir örneğini satıcı mükellefe ibraz eder. Satıcı, yüklenici firma adına düzenleyeceği faturaya söz konusu belgenin tarih ve sayısını da yazmak suretiyle teslim ve hizmet bedeline KDV uygulamaz.) Şeklinde karşımıza çıkmakta. Ordu İkmal komutanlığı ile yaptıkları sözleşmeyi, bizim onlara satacağımız ürünün 13/f de mevcut olduğunu gösterir listeyi, Vergi dairesine verilmek üzere istisna kapsımda olduklarını belirten dilekçeyi ıslak imzalı olarak tarafımıza gönderdiler. Yanılmamak adına benim iki sorum var. 1- Biz bu firmaya 13/f kapsamında KDV siz fatura kesebilir miyiz? 2-KDV yi hiç mi uygulamayacağız ya da uygulayıp diğer istisnalar gibi Nakit iade veya mahsuben iade mi isteyeceğiz? Vereceğiniz bilgilere şimdiden çok teşekkür ederim saygılarımla

Cevap : 1-Tesliminiz KDV 13/f kapsamında ise KDV siz fatura düzenlenir. 2- Faturada KD gösterilir. Ancak Tahsil edilmez. Teslimin 3065 Sayılı KDVK nun 13/f maddesine göre satış olduğu faturanın üzerine yazılır.Yapılan satış KDV beyannamesinde istisnalar bölümünde gösterilir.İade hakkı doğarsa iade veya mahsup yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.