Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 06.03.2019 18:53 (Üye) Soru : Bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik bürosu ile bilfiil çalışmam şartıyla ortak olacağım, adi ortaklık kuracağız. Mevcut iş hacmi karşılığı olarak 50.000 TL ortaklık sermayesi adı altında mali müşavire ödeme yapacağım. Bir nedenle 2-3 sene sonra ayrılırsam ben sermaye olarak koyduğum parayı geri alabilir miyim. Aldığım ücret mahsup edilir mi? Kapatma kararı verilirse ortaklığın tasfiyesinde bana yapılacak ödeme nasıl hesaplanacaktır.

Cevap : Kurduğunuz ortaklık TİCARİ ortaklık değildir.Adi ortaklık olarak kurulacak mükellefiyette Serbest meslek kazanç defteri tutulur. SMK defterinde sermaye hesabı veya bilanço kalemleri zaten olmaz.Ortak olacağınız kişi ile ÖZEL hukuka göre sözleşme yapabilirsiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.