Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2019 16:50 (Üye) Soru : Hocam kolay gelsin. 04 02 2019 tarihinde işletme defteri ile ilgili bir soru sormuştum. Herhalde ben sorumu tam ifade edemedim. Tekrar sorma ihtiyacı doğdu. Ben işletme defteri tutan bir mobilya imalatçısının dönem sonundaki mamul malları nasıl değerlendirmesi gerekir bunu öğrenmek istiyorum. İşletme hesabı özetini düzenlediğimizde elektrik,ücretler ve işyeri kirasını dönem sonunda mevcut mamul mala eklediğimde,dönem başı + dönem içinde alınan malın toplamından daha büyük bir değer ortaya çıkıyor. bu nedenle sorumu tekrar sormak ihtiyacını hissettim.

Cevap : Bilindiği üzere işletme defterine giderler ayrı mal,malzeme alışları ayrı olarak kayıt edilir dönem sonunda sayım yapılarak mamül , yarı mamül ve malzeme gibi devir olabilecekler dönem sonu stoku olarak kayıtlarda yer alır.,Elektrik gideri ,ücretler ve iş yeri kirasını ödendiği tarih de gider olarak kayıtlara alınır.Sonuç olarak İşletme defterinde maliyet muhasebesi yapılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.