Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2019 14:00 (Üye) Soru : Üstadım, Mevzuat sirküleri 06.02.2019/47-1'e göre ; KDV 1 nolu Beyannamesinde indirimler bölümünde yer alan 108 ve 109 kısımları eklenmişti. Buna göre ; YMM MAKBUZU nasıl muhasebe kayıtlarına alınır ? Önceki muhasebe kaydı : ----------------- / / ----------------------------------- 740 2.000,00 191 360,00 360 400,00 329 ya da 320 1.960,00 ----------------/ / --------------------------------------- Bu yayınlanan sirkülere göre muhasebe kaydı nasıl olmalı ?

Cevap : Yaptığınız muhasebe kaydı doğrudur.Odamız mevzuat sirküler yayımlamaz.Bahsettiğiniz sirkü bize ait değil. KDV beyannamesindeki 109 satıra; TAM TEVKİFAT kapsamında yurt içinden yapılan alımlar ve yurt dışından hizmet ithali nedeniyle hesaplanan verginin tamamının alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemler (SORUMLU SIFATI İLE ÖDENEN) İle Kısmi Tevkifat kapsamında satıcının hesapladığı vergiden belirlenen kısmın alıcı olarak sorumlu sıfatıyla beyan edildiği işlemlere ait 2 no.lu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV tutarları yazılacaktır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.