Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.03.2019 17:16 (Üye) Soru : Merhaba; Soru 1: Gelir Vergisi Beyannamesinde Konkordato komiserlik Ücretleri vergilendirmesi hk. Serbest Meslek erbabı mükellef aynı zamanda Konkordato Komiserliği işini de yapmaktadır. 2018 /8 ayından itibaren mahkeme tarafından bir şirkete Konkordato komiserliğinden atanmıştır. 5 ay mahkeme nezdinde, takip eden sürelerde Şirket tarafından ücreti karşılanacağı beyan edilmiştir. Mahkeme tarafından atanmış olduğu 5 aylık geliri 2018 Yılında Banka hesabına gelmiştir. İlgili geliri 2018 gelir vergisinde beyan etmem gerekir mi? Soru 2 - Konkordato Ücretine ilişkin herhangi bir Serbest meslek Makbuzu düzenlenmesi ve stopaj kesintisi yapılması gerekir mi? İyi günler.

Cevap : Alınan bedel ücret olarak alınması halinde tek işverenden alındığı için yıllık beyannameye dahil edilmez.Biden fazla ücret geliri elde edilmesi halinde ise GVK 86. maddesin deki koşullara göre vergileme yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.