Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2019 11:08 (Üye) Soru : iyi çalışmalar. Mükellef 1/3 paylı hisselere sahip 3 adet konutunu hissedarlarla beraber kiraya vermiş kendisi de 2018 yılı içinde oturduğu evi müteahhite vererek kiraya çıkmıştır.Gerçek gideri seçerek 2018 yılında ödediği kiraların tamamını düşebilir mi ? Teşekkürler.

Cevap : GVK 74/10 /maddesi aşağıdaki gibidir. 10. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli (kira indirimi gayri safi hasılattan bu maddenin 1 ila 9 ve 11 numaralı bentlerinden yazılı giderler düşüldükten sonra, kalan miktar üzerinden yapılır; kiranın indirilemeyen kısmı 88'inci maddenin 3'üncü fıkrasının uygulanmasında gider fazlalığı sayılmaz); Yukarıdaki belirtilen fıkradaki şartlara göre ve gerçek usulde yapılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.