Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2019 12:26 (Üye) Soru : Merhaba, Şirketimiz Depo olarak Bir apartmanın Kömürlük - Kapıcı Dairesi gibi Sadece binaya ait olan bir yer kiralamak istemektedir. Burada Kiralamaya ait olarak Apartman yönetiminin Vergi Dairesine Mükellefiyet kaydı mı açtırması gerekmektedir. ( Stopaj ve Gelir Vergisi Yönünden) Nasıl bir yol izlemeliyiz. Tşk İyi çalışmalar...

Cevap : Apartman ve site ortak kullanım alanlarının mülkiyet hakkı hisseleri oranında kat maliklerine ait olduğundan ve bu alanların kat malikleri kurulunun oy birliği ile alacakları karar doğrultusunda, yönetim tarafından kat malikleri adına vekil sıfatıyla kiralana bilecektir. Bu alanların GVK’nın 94. maddesine göre tevkifat yapma mecbur olmayanlara kiraya verilmesi durumunda hak sahibi başına elde edilen kira bedeli, 2018 yılı için 1.800 TL’yi 2019 yılı için ise 2.000 TL aşması halinde beyan edilecek, aşmaması halinde ise beyan edilmeyecektir. Söz konusu alanların GVK’nın 94. maddesine göre tevkifat yapma mecbur olanlara kiraya verilmesi durumunda ise, hak sahibi başına elde edilen kira bedeli, 2018 yılı için 34.000 TL’yi 2019 İçin ise 40.000 aşması halinde beyan edilecek, bu miktarı aşmaması halinde ise beyan edilmeyecektir. Şirketinizin kiralaması yukarıdaki belirtilen konumdadır.Her malik için GV stopajı yapılacaktır. Öte yandan, kat maliklerinin beyana tabi başkaca bir gelirinin bulunması halinde ise, elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyannameye dâhil edilip edilmeyeceği kat maliklerinin mükellefiyet türlerine göre belirlenecektir.”
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.