Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 08.03.2019 16:11 (Üye) Soru : Merhaba. Bir mükellefin isviçrede bir aracı kurumda hisse senedi portföyü bulunmakta (ŞAHIS OLARAK) bu mükellef 30/06/2017 tarihinde varlık barışından faydalanarak bu menkul kıymetini Türkiye'deki bir bankaya bildirimini yaptı (menkul kıymet olduğu için bildirimi yapması Türkiyeye getirmiş olarak kabul görülüyor diye biliyorum) . Daha önce bilgi aldığı mali danışman tüm hisse senedi portföyünü TL üzerinden yılbaşı ve yılsonu değerleri arasındaki farkı gelir olarak beyan etmesi gerektiğini söylemiş yani kur farkı gelirini de beyan etmesini söylemiş. yurtdışındaki hisse senetleri de yurtiçinde olduğu gibi alım satımdan doğan karın beyan edilmesi gerekmiyor mu? nasıl bir yol izlemek gerekir? Teşekkürler.

Cevap : Kişilerin yurt dışı borsalarında veya borsa dışındaki hisse alım satımından elde edecekleri kazançları vergiye tabidir. Gerçek kişilerin yurt dışı hisse senedi satış kazançları için, BİST’te işlem gören hisseler ile diğer tam mükellef kurumlara (anonim şirketlere) ait iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin satışına ilişkin uygulanan sıfır vergi durumu söz konusu değildir. Tabi yurt dışında bu kazançlar için ödenen vergiler, Türkiye’de hesaplanan vergiden mevzuatta belirtilen düzenlemeler çerçevesinde mahsup edilebilmektedir. Kazanç hesaplaması TL bazlı yapıldığından kur artışı da kazancı etkilemektedir. Ancak hisseleri elde tutma süresinde Yİ-ÜFE endeksinde %10’un üzerinde bir artış olmuş ise TL karşılığı alış bedeli bu artış oranı kadar artırılabilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.