Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2019 12:27 (Üye) Soru : Merhaba, bir firmamda çalışan sigortalı akrabasının işyerini basması sonucunda çıkan kavgada akrabasını bıçaklamıştır, bıçaklanan şahsın durumu kritik çalışan kişi tutuklu şuan , benim sgk durumu ile ilgili yapmam gereken prosedür nedir ? İyi çalışmalar

Cevap : İşverenin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal fesih hakkı, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; “Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir: ................ II- Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri: ......................... f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. karakoldan işçinin tutukluluk belgesini isteryiniz bu begeyle işçinin eksik gün bildirmini yapabilir ve yukarıda belirtilen yasal hakkını kullanmak isteyen işvernin noterden ihtar göndermesini belirtebilirisiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.