Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2019 12:20 (Üye) Soru : FİİLİ HİZMET ZAMMI KAPSAMINDA ŞUBAT AYI SGK BİLDİRİMİ 1 NOLU BELGE TÜRÜ PRİM GÜNÜ 6 GÜN EKSİK GÜN 22 29 NOLU BELGE TÜRÜ PRİM GÜNÜ 24 GÜN EKSİK GÜN 4 YAPILAN BİLDİRİM DOĞRU MUDUR ? TEŞEKKÜRLER.

Cevap : Prim ödeme gün sayısı: Sigortalılık süresi içindeki malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak primi ödenen veya bildirilen gün sayıları toplamını ifade eder. İşverenlerce, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların fiili hizmet süresi zammına ait çalışmaları, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ekindeki aylık prim ve hizmet belgesiyle Kurumca belirlenen sürede verilir. Günlük çalışma süresinin bir bölümünde fiili hizmet süresi zammı kapsamındaki işlerde çalışan sigortalılar, ay içinde bu nitelikteki işlerde geçen çalışma saatleri toplamının günlük çalışma saatine bölünmesi suretiyle bulunacak gün üzerinden bildirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.