Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2019 10:08 (Üye) Soru : 3065 sayılı KDV kanunun 29. vergi indiirmi maddesi 4. Vergi Usul Kanununun 322 nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim konusu yapılabilir (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)[7] 15.02.2019 tarih 23 numaralı 23 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ kapsamında soru sormak istiyorum analşılmayan kısım:Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323 üncü maddesine göre karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)[7] mükellefim 2019 yılında Bilanço defterinden İşletme defterine geçti. şubat 2019 ayında protesto olan senetlerden dolayı icra takibi başlattı. işletme defteri olmamız nedeni ile karşılık ayıramayacağız biz tahsil etmediğimiz KDV yi indirm yapabilecekmiyiz. alamadığımız tutara VUK nu 322 maddeye göre işletme defterinde gider yazılır maddesine göre gider yazabilirmiyiz kdv yi indirebilirmiyiz

Cevap : Karşılık ayırma ve giderleştirme Bilanço esasına göre defter tutanlar içindir.İşletme defteri için bir işlem yapılmayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.