Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.03.2019 11:23 (Üye) Soru : Sayın danışmanım öncelikle iyi haftalar dilerim, 2019 Ocak döneminde bir mükellefin ithalat işlemi olmuştu. Beyanname üzerinde yazılı olan tarih ocak tarihiydi. Ben de (396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin "3.2.2." numaralı alt bölümünde, ithalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarihin dikkate alınacağı belirtilmiştir.) bu maddeye istinaden muhasebeleştirme tarihini ocak ayı itibariyle yaptım. Beyanname üzerindeki tarihi baz aldım vedoptan kapanış tarihi ile kayıtlara almadım. Firma bunun yanı sıra ihracat yapmakta. Özet raporda bu işlemle ilgili hata çıktı. Değerli cevaplarınızı beklemekteyim. İyi çalışmalar...

Cevap : İthalat ve ihracat işlemleri muhasebe kayıtlarına alınma ve b formuna yazma tarihi fiili ihraç tarihidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.