Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2019 14:06 (Üye) Soru : Merhabalar, 7166 Sayılı Kanun Teşviki 01/02/2019 İla 30/04/2019 Tarihleri Arasında İşe Alınan Sigortalıların Ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacaktır demektedir. bu tarihler arası İşe girişi yapılan personel için ayrıca sgk ya bir dilekçe verilecekmidir. işverenin bu uygulamadan yararlanması için izlememiz gereken yol nedir? Teşekkürler.

Cevap : İlave İstihdam Ücret Desteği 4447 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi kapsamında 2019 yılından itibaren uygulanmaktadır. Sigortalı yönünden aranılan şartlar: Sigortalıların; • İşe ayalındıkları dan önceki üç ayda 10 günden fazla 5510/4• a,b,c kapsamında sigortalılıklarının bulunmaması, • İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması, • 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince istihdam edilmeleri, gerekmektedir. İşyeri yönünden aranılan şartlar: • Özel sektör işverenine ait olması, • Sigortalının 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları dönemine ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, • Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, • Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi, • Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması, • Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, gerekmektedir. Destek tutarı 02.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için işverenlere 3 aylık süre ile aylık net asgari ücret düzeyinde (2.020,90 TL) destek sağlanmaktadır. Ücret desteği SGK tarafından işyerinin ilgili ayda veya sonraki aylarda oluşacak prim borçlarından mahsup edilmesi, işverene ödeme yapılmaması şeklinde uygulanacaktır. İlave istihdam ücret desteği uygulaması ile ücret desteği ile destekten yararlanan sigortalının 3 aylık destek süresinin akabinde 6 ay boyunca işyerinde istihdamda kalması hedeflenmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.