Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 12.03.2019 14:35 (Üye) Soru : Bilanço usulune göre defterini tutmuş olduğumuz "Genç Girişimci İstinasından" faydalanan mükellefin Gelir Vergisi Beyannamesinde 20,000,- TL. karı var. istisna dahilinde eklerde bilançoda net kar olarak gözüktüğünden dolayı beyannameyi sistem kabul etmiyor. bilançoda söz konusu kar başka bir kalemde mi gösterilmeli.

Cevap : Genç girişimci indirimi için Yıllık beyanname ekindeki kazanç bildirim detayı bölümünden İstisna edilen kazançlara ilişkin bildirim bölümü doldurulacaktır.Diğer detaylar için Beyannamenin düzenlenmesi konusunda GİB e- beyan bölümü ile görüşünüz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.