Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2019 10:54 (Üye) Soru : Serbest meslek kazancı elde eden mükellef 2018 yılında arazi satışlarından kaynaklı 2.000 TL tutarında değer artış kazancı elde etmiştir. Değer artış kazançlarını serbest meslek kazancı bulunması sebebiyle gelir vergisi beyannamesine dahil etmek gerekir mi yoksa istisna hadleri içinde kaldığından beyan edilmeyecek mi?

Cevap : Değer artış kazancı istisnası 2018 için 12.000 Tl dir Elde edilen kazanç istisnanın altında kaldığı için yıllık beyannameye eklenmez.Diğer gelir çeşidi olması istisna hakkını kaybettirmez.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.