Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 13.03.2019 15:12 (Üye) Soru : Sayın İlgili, Bildiğiniz gibi, KDV kanunu 24. Maddede yapılan değişiklik ile "kur farkı" matraha dahil olan unsurlara dahil edilmiştir. Bu konuda taslak tebliğ yayınlanmıştır. Bu kapsamda düzenlenecek kur farkı faturasının KDV oranı asıl faturadaki mal ve hizmetin KDV oranı mı olacaktır? KDV den istisna olan ve olmayan mal ve hizmetleri dövizli tek faturada müşteriye fatura etmekteyiz, ödeme tarihinde oluşacak kur farkının sadece KDV’li satışa isabet eden kısmını mı fatura etmeliyiz? KDV’den istisna matraha isabet eden kur farkını kur farkı faturası düzenlediğimiz dönemin KDV beyannamesinin ilgili istisnalı satışlar bölümünde beyan etmeli miyiz? Teşekkürler,

Cevap : 18.01.2019 tarih ve 30659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7161 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 3065 sayılı KDV Kanunun 24/c maddesine “Kur Farkı” ifadesi eklenmiştir. Böylece kur farkı faturalarında KDV kesilip kesilmeyeceği tartışmalar son bulmuştur. Buna göre 7161 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibariyle kur farkı faturalarında KDV kesilmesi gerekmektedir. TASLAK TEBLİĞDE bu konuda istisna uygulaması yoktur.Oluşan Kur farkına KDV hesaplanır ve beyan edilir.Uygulanacak oran genel oran olan % 18 dir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.