Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2019 12:50 (Üye) Soru : Vize alınmasına aracılık eden anonim şirketimiz libya devlet sınırları içerisinde faaliyet gösteren şirket le beraber libya da %49 oranında ortaklık kurup şube açılışı yapmak istiyor.Yurt dışında açılacak şubeye yabancı bir ortak alınabilir mi ?Yabancı ortağın payının %51 olması şirket açısından bir dezavantaj doğurur mu ?Yönetim kurulu kararı alacağı bir kararla şubeyi libyada temsil etmek üzere yönetim kurulu üyesi olmayan yabancı ülke vatandaşını münferiden yetkili kılabilir mi ?

Cevap : Bahsi geçen konularda şube Tüzel kişiliği olmadığından ortaklığıda sökonusu olmayacaktır, ancak ortak şubesi açılması planlanan şirkete alınabilir, diğer konular ilgili ülkedeki temilciliklerimizden veya buradaki konsolosluktan bilgi alınması gerekmektedir,
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.