Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.03.2019 12:55 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım, Benim sorum sermaye artırımı yapacak şirkette 131 hesapta borç bakiyesi olması durumunda sermaye artırımı yapılır mı.Öncesinde 131 hesap kapatılmalı mı? Saygılarımla

Cevap : Ortak alacakları var iken de sermaye artışı yapılabilir, A.Ş. ise sermayeye eklenecek fon var ise öncelikle bu fonların sermayeye eklenmesi gerekir, Ancak yüzdey üz katılımla yapılmış genel kurulda tüm ortakların onaylamış olması halinde fon olsa dahi nakit artış yapılabilir, ortak alacaklarının SMMM raporu ile tespiti için bu alacakların şirkete ortaklarca nakit olarak verilmiş olması gerekir, aksi hal mevcut ise ancak bilirkişi tespiti ile, yani ayni sermaye prosedürü ile tespitin yapılmış olması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.