Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2019 12:25 (Üye) Soru : Tek ortaklı Limited Şirket ortağının vefatı ile mirasçılara intikal eden şirketin yeni ortakları, miras bırakanın da sözlü vasiyetine uygun olarak hisselerinin %30'unu mevcut şirket müdürüne ivazsız olarak devredecektir. Bu ivazsız hisse devrinden devreden ortaklar ve devralan ortak için vergisel yükümlülükler nelerdir? Varsa, devirden kaynaklanan matrah ve oran nedir? Saygılarımla.

Cevap : İvasız intikal alan kişi VİV beyannamesi verecek Beyannamede hissenin gerçek değeri beyan edilir. VİV tarifesinde belirtilen dilim ve oranlara göre vergi hesaplanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.