Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 15.03.2019 15:34 (Üye) Soru : KIBRISTA ÇOCUĞU OKUYAN MÜKELLEF,OKUL İÇİN ÖDEDİĞİ ÜCRETİ,YILLIK GELİR VERGİSİNDEN %10 EĞİTİM GİDERİ OLARAK DÜŞEBİLİRMİ?KOLAY GELSİN.

Cevap : HAYIR DÜŞEMEZ.HARCAMANIN TÜRKİYE DE YAPILMASI GEREKİR. GVK 89/2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanunun 43/8-c maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2005, Yürürlük; 31.12.2004) gelirin % 10'unu aşmaması(*), Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.